MIẾNG DÁN CHỐNG TRƯỢT ĐA NĂNG

32.000 22.000

Trong căn nhà của chúng ta có nhiều vị trí cần được đảm bảo an toàn với miếng dán chống trượt, điều đó càng trở nên cấp thiết hơn khi có người già và em bé sống cùng.